کارگا هها و همایش ها

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

گروه هدف

زمان و مکان برگزاری

مدرس

کارگاه شیوه جستجو درPubmed

98/04/04

دانشجویان داروسازی

ساعت 12تا 14 کتابخانه مرکزی

مرضیه راشکی- کارشناسی ارشد کتابداری

  آشنایی با سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی

98/05/08

کتابداران و کارشناسان پژوهش دانشکده ها

ساعت 12تا 14 کتابخانه مرکزی

 

نرجس صفدری- کارشناسی ارشد کتابداری

نحوه جستجو در پایگاه Up to date

98/06/09

دانشجویان پزشکی

ساعت 12تا 14 کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین

 

فاطمه امینی جو- کارشناسی ارشد کتابداری

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۰