کارگاههای علم سنجی

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری محل برگزاری
کارگاه پیشرفته علم سنجی دکتر پیام کبیری 1397/01/29 سایت کتابخانه مرکزی
ایجاد پروفایل Research gate نرجس صفدری 1397/03/04 سایت کتابخانه مرکزی
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های کشور دکتر پیام کبیری 1397/10/29 سایت کتابخانه مرکزی

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۴