بازخورد

تعداد بازدید:۴۸۲

ایمیل آکادمیک واحد علم سنجی دانشگاه(sci@zbmu.ac.ir)   جهت دریافت و پاسخگویی به بازخوردهای سامانه علم سنجی اعضاءهیئت علمی دانشگاه  فعال  می باشد.

واحد علم سنجی حداکثر طی دو روز کاری بازخوردهای دریافتی از طریق ایمیل مذکور را بررسی و پاسخ خواهد داد.

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۷