مشاوره علم سنجی

تعداد بازدید:۱۸۲

خدمات مشاوره علم سنجی

واحد علم سنجی دانشگاه در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای را انجام می دهد:
   ۱. ادغام و ویرایش پروفایل های نویسندگان در اسکوپوس
   ۲. ثبت نام و به روز رسانی مقالات در پروفایهای علمی (orcid. ResearcherID. Google scholar. ResearchGate )
   ۳. نمایه مقالات و مجلات بر اساس علمی پژوهشی، Scopus، PubMed، ISI WOS
   ۴. اعتبار و وضعیت Black listمجلات بر اساس معتبر، نامعتبر، جعلی و مشکوک
   ۵. کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص Q (SJR)
   ۶. کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص Q (JCR)
   ۷. کیفیت مقالات و مجلات بر اساس ISI WOS Percentile
   ۸. کیفیت مقالات و مجلات بر اساس Scopus Percentile
   ۹. شاخص H-Index و G-Index پژوهشگران
   ۱۰. ضریب تأثیر مقالات و مجلات بر اساس شاخص IF (Imapct Factor)
   ۱۱. ضریب تأثیر مقالات و مجلات بر اساس شاخص Cite Score
12
. و سایر مفاهیم و موضوعات مربوط به حیطه علم سنجی

پژوهشگران محترم می توانند جهت بهره گیری از خدمات مشاوره ای علم سنجی از طرق زیر اقدام نمایند:

   ۱. مراجعه حضوری به واحد علم سنجی واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی
   ۲. تماس با کارشناسان علم سنجی با تلفن 32230774
   ۳. ارسال ایمیل به پست الکترونیکی واحد علم سنجی sci@Zbmu.ac.ir
   ۴. ارسال بازخورد از طریق سامانه علم سنجی

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰