اهداف و شرح وظایف

تعداد بازدید:۸۲۱
  • سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران
  • شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر دانشگاه
  • رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها
  • مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی و انتشارات علمی دانشگاه
  • هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی سایر دانشگاه ها
  • مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۷